data publikacji

Aż 71 proc. studentów podejmuje pracę w czasie studiów, gdyż potrzebuje środków finansowych na utrzymanie i naukę. Jeden na trzech studentów pracuje, chcąc zdobyć doświadczenie zawodowe. To kluczowe wnioski z badania, przeprowadzonego przez Exact Systems.

 


Studia kosztują. Studenci oczywiście wiedzą o tym, jednak nie liczą wyłącznie na pomoc finansową ze strony rodziców. Z badania przeprowadzonego przez Polską Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości „Przyszłe kadry polskiej gospodarki” wynika, że 40 proc. studentów pracuje w czasie roku akademickiego.
– Studenci stanowią 75 proc. wszystkich współpracujących z nami kontrolerów. Branża motoryzacyjna, w której głównie działamy, jest dla nich atrakcyjna nie tylko ze wzglądu na zarobki, ale i możliwość pracy przy innowacyjnych produktach z perspektywą stałego podnoszenia kwalifikacji w międzynarodowym środowisku – komentuje Paweł Gos, prezes Exact Systems i ekspert Polskiej Izby Motoryzacji. – Warto także podkreślić, że zalety te dostrzegają nie tylko studenci zaoczni, którzy z reguły częściej podejmują pracę podczas studiów. Coraz więcej współpracujemy ze studentami dziennymi.

Dzienny bardziej elastyczny

Co trzeci zatrudniony w Exact Systems student łączy pracę ze studiami w trybie dziennym. Motywacją dla 71 proc. z nich jest perspektywa zdobycia doświadczenia zawodowego, 11 proc. akcentuje możliwość rozwoju osobistego w firmie, 9 proc. zwraca uwagę na szansę poznania osób z branży.
W przypadku pracujących studentów zaocznych na zdobycie doświadczenia wskazuje 58 proc. zbadanych, a tylko 8 proc. łączy pracę na studiach z rozwojem zawodowym.
Bardzo istotna jest specyfika całej branży motoryzacyjnej, która daje możliwość regulowania czasu pracy tak, aby dostosować się do możliwości studentów. – Elastyczne godziny pracy pozwalające pogodzić zajęcia na uczelni z zatrudnieniem są ogromną zaletą dla ponad połowy (56 proc.) wszystkich przebadanych przez nas studentów.
Studenci dzienni doceniają ten aspekt jeszcze bardziej – 71 proc. z nich wskazało tę odpowiedź jako czynnik decydujący o podjęciu pracy – podkreśla Jacek Opala, dyrektor ds. rozwoju sprzedaży w Exact Systems. Prawie co piąty zapytany (17 proc.) ceni pracę w młodym zespole i dobrą atmosferę w firmie.

Premia czy awans?

Studenci zwracają uwagę na możliwość awansu i podwyżki. Czynnikami, które motywują ponad połowę ankietowanych do pracy, są przejrzysty system premiowania (58 proc. wskazań) oraz dodatkowe świadczenia socjalne, jak np. karnety do kina czy na basen (53 proc. wskazań). Na najniższym stopniu podium znalazła się możliwość awansu (48 proc.).
– Wyniki naszej ankiety potwierdzają, że praca w zakładzie motoryzacyjnym bardzo często stanowi pierwszy szczebel drabiny w karierze zawodowej studenta. Zaczynając od kontrolera jakości części samochodowych, student uzyskuje pierwszą możliwość aktywizacji zawodowej i zdobycia konkretnych umiejętności, jak również szansę zaprezentowania własnej osoby potencjalnemu pracodawcy – mówi Jacek Opala. – Warto podkreślić, że studenci chętnie korzystają z dodatkowych szkoleń, czego przykładem jest prowadzona przez nas Szkoła Jakości, w której w ciągu pół roku wzięło udział dwieście osób.

Teoria a praktyka

Przedstawiciele Exact Systems zwracają uwagę na ważną w kontekście studentów rozbieżność kształcenia z oczekiwaniami pracodawców. – Osoby młode po studiach bardzo często nie posiadają wymaganych umiejętności praktycznych, gdyż w czasie nauki mieli okazję nabyć jedynie wiedzę teoretyczną. Stąd doświadczenie, które przynosi ze sobą świeżo upieczony absolwent, jest bardzo dobrze postrzegane przez pracodawców – podkreśla Paweł Gos z Exact Systems. – Branża motoryzacyjna jest jedną z najdynamiczniej rozwijających się gałęzi w Polsce, a trendy i zachowania na tym rynku pracy mogą mieć istotne przełożenie na całą grupę osób studiujących i poszukujących zatrudnienia w najbliższych miesiącach.


Badanie „Studenci w pracy: ich potrzeby i opinie” zostało przeprowadzone przez Exact System na przełomie września i października 2014 r. na celowej próbie pracowników firmy Exact Systems i jednocześnie studiujących. Wielkość próby: 594 respondentów. Badanie zrealizowano poprzez ankietę online.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0