data publikacji

Coraz więcej pracowników IT wybiera pracę zdalną.

Jak wynika z obserwacji rynku przez konsultantów firmy doradztwa personalnego Experis, dla ok. 10 proc. osób zatrudnionych w branży IT jest to jedyna forma pracy. Znacznie więcej, bo ok. 60 proc., decyduje się na nią w części – zwykle w różnych proporcjach, z których najpopularniejsze to jeden lub dwa dni tygodniowo.   

Wartość dodana

Postępująca automatyzacja na rynku pracy oraz ciągła ewolucja rynku pracy wymuszają również zmianę form zatrudnienia oraz naszych przyzwyczajeń. Szczególnie silnie jest to reprezentowane przez sektor IT, którego pracownicy coraz chętniej sięgają po zdalną formę zatrudnienia. Praca zdalna coraz częściej postrzegana jest przez pracowników jako dodatkowa wartość i motywator.

Jak pokazują obserwacje konsultantów Experis, co dziesiąty specjalista IT pracuje tylko w tym charakterze, a co szósty chętnie korzysta z niej w jakiejś części.
– W procesie rekrutacji możliwość pracy z domu jest bardzo często postrzegana przez kandydatów jako istotna zaleta, przemawiająca za związaniem się z danym pracodawcą – komentuje Justyna Mirska, Lider Zespołu IT w firmie doradztwa personalnego Experis, specjalizującej się w rekrutacji w obszarach IT, inżynierii oraz finansów. – Kandydaci wolą mieć taką możliwość „w razie czego”, nawet jeśli w praktyce nie zdecydują się na wykorzystanie takiej formy. Współpraca taka wymaga połączenia dojrzałości ze strony pracownika oraz zaufania ze strony pracodawcy – wyjaśnia przedstawiciel Experis.

Nie dla każdego

Specyfika branży IT sprawia, że praca w trybie zdalnym jest możliwa w przypadku większości stanowisk tego sektora. Z perspektywy pracodawcy decyzja o niej zależy głównie od zaufania wobec pracownika oraz wiary w jego samodzielność.

Na taką formę zatrudnienia rzadziej mogą liczyć osoby dopiero rozpoczynające swoją karierę, które są dopiero na etapie nauki i poznawania swojego zawodu. Ważnym czynnikiem jest również kwestia bezpieczeństwa danych. Praca w trybie zdalnym odradzana jest w przypadku funkcji, przy wykonywaniu których istnieje ryzyko zagrożenia ich bezpieczeństwa, np. w przypadku pracy
przy kluczowych informacjach finansowych lub innych danych „wrażliwych”.

W szerszym gronie

Uniwersalną zaletą wykonywania pracy zdalnej są elastyczne godziny czasu pracy i możliwość dostosowania ich do swoich potrzeb. To również możliwość wykonywania obowiązków z dowolnego miejsca na świecie, bez konieczności bycia uzależnionym od lokalizacji pracodawcy. W przypadku sektora IT to tym łatwiejsze do przeprowadzenia, że uniwersalnym językiem branży jest angielski.

– Polscy specjaliści IT są świetnymi fachowcami, cenionymi zarówno przez rodzimych jak i zagranicznych pracodawców. Coraz więcej z nich mieszkając w kraju, pracuje zdalnie nad aplikacjami dla firm europejskich, amerykańskich, czy np. kanadyjskich – komentuje Justyna Mirska. – Zdalna praca pozwala im znacznie poszerzyć grono firm, dla których mogą pracować, a przez to wprowadza urozmaicenie do tworzonych projektów. Wpływa też na konkurencyjność wynagrodzeń na rynku IT. Dla pracodawcy z kolei taka forma zatrudnienia oznacza zwielokrotnienie puli kandydatów o pożądanych umiejętnościach, co jest szczególnie istotne przy dużym niedoborze talentów w sektorze IT, a także pomocne w poszukiwaniu kandydatów o niszowych kompetencjach.

Są też minusy...

Nie jest to jednak rozwiązanie dla każdego. Minusem tej formy pracy jest praca w pojedynkę i brak zespołowej atmosfery, co może skutkować zmniejszoną motywacją. Ta forma pracy będzie zatem bardziej wskazana w przypadku osób dobrze zorganizowanych, samo zdyscyplinowanych, lubiących pracować indywidualnie.

Wyzwaniem dla pracodawcy jest tu wprowadzenie takich narzędzi i działań, które zwiększą poczucie przynależności zatrudnionego pracownika do reszty zespołu oraz firmy. W niektórych lokalizacjach pewnym utrudnieniem okazać się może również niedostateczne działanie sieci internetowej, bez sprawnego funkcjonowania której taka forma komunikacji nie jest możliwa.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.8