data publikacji

Kinnarps przedstawia indeks "The Better Effect", który pomoże firmom osiągnąć lepsze efekty w pracy nad zrównoważonym rozwojem.

Indeks "The Better Effect" został opracowany jako szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie online, zawierające produkty wszystkich marek Grupy Kinnarps
Za pomocą indeksu Kinnarps pomaga w dokonywaniu wyborów, związanych ze zrównoważonym rozwojem, dotyczących zrównoważonej pracy i realizacji celów swoich klientów

Indeks "The Better Effect" to pierwsze, kompleksowe narzędzie, wspomagające dokonywanie zrównoważonych wyborów w zakresie aranżacji wnętrz. Prosty sposób na osiągnięcie lepszych rezultatów dla firm, organizacji i otaczającego świata poprzez wybór czystych materiały i dobrze przemyślanego, odpowiedzialnego wzornictwa.

Dokonując właściwego wyboru można stworzyć środowiska pracy, w których ludzie będą lepiej się czuli i osiągali lepsze rezultaty – z mniejszymi przeciążeniami mięśni i mniejszą liczba zwolnień lekarskich. Można także wpłynąć na zmniejszenie obciążeń zasobów Ziemi – mając na względzie klimat planety, a także upewniając się, że wytwórcy towarów pracują w dobrych warunkach. To zadanie może wydawać się trudne, ale użycie odpowiedniego narzędzia znacząco je ułatwia.

Dotychczas nie istniało proste i efektywne narzędzie wspomagające dokonywanie zrównoważonych wyborów w dziedzinie aranżacji wnętrz. Obecnie na rynku znaleźć można wiele dobrych oznaczeń, takich jak: Svanen, Möbelfakta, Blauer Engel, NF Environnement i FSC. Niestety, wiele z nich jest niszowych i nie odpowiada na wszystkie ważne pytania, związane ze zrównoważonym rozwojem, włączając w to kwestie społecznej odpowiedzialności i ergonomii. Z wyjątkiem FSC większość oznaczeń dotyczących środowiska jest lokalnych lub regionalnych, co utrudnia porównywanie ich na arenie międzynarodowej. W dłuższej perspektywie, składanie w całość fragmentów informacji, aby uzyskać odpowiedzi na wszystkie pytania, nie jest zrównoważonym sposobem pracy. Dlatego Kinnarps stworzył indeks "The Better Effect".

Co to jest?

Indeks "The Better Effect" został opracowany, by zaspokoić potrzeby klientów. Opracowanie tego projektu rozpoczęto od zapytania architektów, projektantów wnętrz, nabywców i użytkowników, co dla nich jest ważne w dokonywaniu wyborów, związanych ze zrównoważonym rozwojem.
Na podstawie otrzymanych odpowiedzi i wytycznych ONZ powstał indeks, za pomocą którego ocenia się i opisuje produkty Kinnarps w sześciu ważnych kategoriach: surowce i zasoby, klimat, czyste materiały, odpowiedzialność społeczna, ponowne wykorzystanie i ergonomia.
Dzięki temu powstaje kompleksowy obraz danego produktu w odniesieniu do kwestii zrównoważonego rozwoju. Ponieważ ocena interesuje nas wówczas, gdy wiemy, co na nią ma wpływ, dlatego Kinnarps informuje także, jakie kryteria zostały uwzględnione w każdej kategorii indeksu. Pokazuje także potencjalne efekty produktu w różnych dziedzinach zrównoważonego rozwoju, na przykład usług eko-systemowych, przepływu surowców, dobrostanu pracowników, ich wydajności oraz alternatywnych modeli biznesowych.

Dostępność online

Indeks "The Better Effect" został opracowany jako szybkie i łatwe w obsłudze narzędzie online, zawierające produkty wszystkich marek Grupy Kinnarps. Początkowo firma prezentuje wybór kilkudziesięciu produktów; z czasem kolejne będą dodawane do indeksu, a docelowo cała oferta Grupy Kinnarps będzie udostępniona w ramach tego narzędzia. Nie oznacza to jednak, że Kinnarps zrezygnuje z oznaczeń jakościowych i środowiskowych, które już posiada – będą one włączone jako wskaźniki indeksu.

Jaki jest efekt?

Za pomocą indeksu Kinnarps pomaga w dokonywaniu wyborów, związanych ze zrównoważonym rozwojem, dotyczących zrównoważonej pracy i realizacji celów swoich klientów. Dzięki niemu łatwiej jest tworzyć stanowiska cechujące się ergonomią i obniżonym poziomem emisji środków chemicznych, co wpływa na poprawę stanu zdrowia personelu i produktywności w pracy biurowej. Ważne jest też szersze uświadomienie znaczenia potrzeby oszczędzania energii i surowców, a także zwiększanie wiedzy na temat ich obiegu.

Jak działa indeks?

Każdemu z produktów przyznawane są punkty w sześciu różnych kategoriach. Największa liczba punktów w danej kategorii to 3. Ocena w danej kategorii stanowi średnią punktacji poszczególnych wskaźników. Najwyższa liczba punktów przyznanych łącznie we wszystkich kategoriach to 3. Ocena końcowa to średnia punktów ze wszystkich kategorii.

Indeks THE BETTER EFFECT składa się z następujących kategorii i wskaźników:

SUROWCE I ZASOBY:
- Wiedza na temat pochodzenia surowców
- Wiedza na temat warunków w łańcuchu produkcyjnym
- Optymalizacja zasobów

KLIMAT:
- Transport
- Produkcja/Proces
- Materiał

CZYSTE MATERIAŁY:
- Substancje chemiczne użyte podczas produkcji
- Emisja
- Dobry wybór materiałów

ODPOWIEDZIALNOŚĆ SPOŁECZNA:
- Kodeks postępowania
- Obserwacja i ocena dostawcy
- Obserwacja i ocena w krajach ryzyka

PONOWNE WYKORZYSTANIE:
- Możliwość naprawy/odnowienia
- Możliwość recyklingu materiałów
- Wykorzystanie materiałów z recyklingu

ERGONOMIA:
- Ergonomia
- Środowisko akustyczne


 

Więcej na ten temat na: kinnarps.pl/thebettereffectindex

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0