data publikacji

Internet rzeczy (IoT) coraz bardziej pożądany, ale wciąż potrzeba edukacji w zakresie wdrażania tych rozwiązań.

W obszarze biznesowym IoT generować będzie dla firm nowe okazje rynkowe, umożliwiając zwiększenie efektywności własnych przedsiębiorstw

Na całym świecie kierownicy, managerowie, administratorzy są już coraz bardziej świadomi tego, co może dać całej firmie jeden mały układ scalony, wbudowany w urządzenie. Internet rzeczy jest coraz bardziej pożądany, ale istnieje potrzeba edukacji w zakresie wdrażania tych rozwiązań – wynika z badań przeprowadzonych przez Schneider Electric.

Firmy zainteresowane IoT

W globalnym badaniu „IoT 2020”, przeprowadzonym przez Schneider Electric, w którym udział wzięło ponad 2500 firm, 70 proc. kadry kierowniczej stwierdziło, że dostrzega wartość biznesową, jaką niesie ze sobą IoT. Co więcej 2/3 firm planuje wdrożenie rozwiązań IoT w 2016 roku przy pomocy aplikacji mobilnych, a 23 proc. zacznie korzystać z nich w ciągu najbliższych sześciu miesięcy.

Ciekawy jest również sposób wykorzystania narzędzi IoT. Aż 63 proc. ankietowanych planuje zastosować je w celu lepszej analizy zachowań klientów i podniesieniu, jakości usług.
Przyczyną takiego zainteresowania firm są spadające koszty czujników sieciowych, co umożliwia pogłębienie programów cyfryzacji i wykorzystanie potencjału mobilnych pracowników.

W pracy i w walce

Wyniki przeprowadzonego badania pokazują również, że rozwiązania IoT dają konkretne korzyści. W obszarze biznesowym IoT w niedalekiej przyszłości generować będzie dla firm nowe okazje rynkowe, umożliwiając zwiększenie efektywności własnych przedsiębiorstw. Staną się również kluczowym narzędziem komunikacji między firmami i ich klientami.

Pod względem technologicznym IoT zapewnia szybsze i bardziej elastyczne operacje w sieci i wdrażanie środowiska chmury oraz najnowocześniejszych systemów komputerowych. Pozwala również na prowadzenie zaawansowanych analiz danych i szybsze dostarczanie pożytecznych informacji we właściwym momencie. Rozwiązania IoT stają się także coraz bardziej pomocne w walce z cyberbezpieczeństem.

W przeprowadzonym przez Schneider Electric badaniu 41 proc. respondentów przewiduje, że zagrożenia w obszarze cyberbezpieczeństwa staną się wyzwaniem o znaczeniu krytycznym. Rozwiązania IoT promują otwarte, interoperacyjne i hybrydowe podejście do systemów komputerowych, sprzyjając współpracy w dziedzinie standardów cyberbezpieczeństwa.

Jak wdrażać IoT?

– Rozwiązania z zakresu IoT to nowość dla wielu firm. Ich wdrażanie, zwłaszcza w przemyśle, wymaga stopniowych zmian polegających na zastępowaniu inwestycji w stare systemy na nowe, które prowadzą do głębokiej transformacji procesów biznesowych, przynosząc długofalowe efekty – mówi Ireneusz Martyniuk, Dyrektor Pionu Przemysłu w Schneider Electric Polska.

Przystępując do wdrażania IoT w firmie ważne jest to, aby zacząć od małych pilotażowych projektów w konkretnych obszarach. Następnie należy dokonać oceny stopy ROI (zwrotu z inwestycji) przed zwiększeniem zasięgu projektu.

W przypadku dużych firm produkcyjnych czy przemysłowych wcześniej warto zainwestować również w podnoszenie efektywności energetycznej, co pozwoli na lepsze wykorzystanie zasobów energii. Jednym z najbardziej czasochłonnych elementów wdrażania może być integracja projektów dotyczących systemów monitoringu i zarządzania zasobami. Dzieje się tak, gdyż często firmy posługiwały się odrębnymi systemami. Ich integracja zajmuje czas, ale korzyści okażą się wymierne. Końcowym etapem jest wprowadzenie całościowego systemu kontroli zasobów opartego na dynamicznej sieci informatycznej.

 


Firmy widzą korzyści płynące z wdrażania rozwiązań IoT. Schneider Electric, jako globalna firma technologiczna, wdraża je na wszystkich poziomach swojej działalności, szczególnie w energetyce i automatyce. Doświadczenia i prognozy firmy pokazują, że rozwiązania IoT w niedługim czasie zaczną być standardem w wielu firmach i przyniosą realne korzyści biznesowe. Warto więc już dziś pomyśleć, jak wykorzystać ten potencjał.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0