data publikacji

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego PLGBC opracowało nowy raport Zdrowe zielone biura. Premiera publikacji odbyła się w siedzibie JLL w Warszawie.

Raport PLGBC Zdrowe zielone biura powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników biur w całej Polsce

Coraz więcej instytucji, organizacji, firm i międzynarodowych korporacji dostrzega społeczne, środowiskowe i finansowe korzyści zrównoważonego projektowania powierzchni biurowej. Zielone, zrównoważone biuro zmniejsza wpływ działalności człowieka na środowisko. Dla pracowników stanowi ono zwiększenie komfortu codziennej pracy, dla firm zaś – większą motywację pracowników i podniesienie ich produktywności.

Raport PLGBC Zdrowe zielone biura powstał na podstawie ankiet przeprowadzonych wśród pracowników biur w całej Polsce. Podzielony jest na dwie części:

- przedstawia kluczowe elementy zdrowego i zielonego biura, aspekty środowiska pracy i otoczenia, znaczenie lokalizacji oraz aranżacji powierzchni
- zawiera przykłady dobrych praktyk, najnowsze trendy i konkretne propozycje działań dla poprawy jakości środowiska pracy w biurach.

– Przestrzeń biurowa powinna inspirować, pobudzać kreatywność, ułatwiać nawiązywanie kontaktów i wymianę informacji. Przede wszystkim powinna wspierać nasze zdrowie w miejscu pracy. W najnowszym raporcie PLGBC „Zdrowe zielone biura” omówiliśmy siedem obszarów zrównoważonej powierzchni biurowej – podkreśla Alicja Kuczera, Dyrektor Zarządzający Polskiego Stowarzyszenia Budownictwa Ekologicznego PLGBC. – Wyniki przeprowadzonej ankiety zarówno potwierdzają, jak i obalają powszechne przekonania, a także dostarczają zaskakujących wniosków. Człowiek pozostaje w samym sercu środowiska naturalnego: jest kluczem do osiągnięcia radykalnej zmiany w naszych przestrzeniach. Mamy nadzieję, iż raport ten pozwoli spojrzeć na kwestie projektowania środowiska pracy z nowej perspektywy.

Publikacja powstała w odpowiedzi na pytanie, co składa się na zdrowe i zielone budownictwo. PLGBC zachęca do tworzenia zrównoważonych przestrzeni biurowych, które pozwalają pracownikom czuć się jak najlepiej.

Miejsce pracy nie tylko promuje zdrowotne aspekty, ale wpływa także na zmniejszenie nieobecności pracowników, zwiększenie produktywności i kreatywności, a w efekcie końcowym uzyskanie korzyści również dla firmy. Zrównoważone biuro to część kultury organizacyjnej odpowiedzialnego i innowacyjnego przedsiębiorstwa oraz jego filozofii działania. Coraz częściej to właśnie biuro jest jednym z elementów przyciągających nowych pracowników na rynku pracy, stanowiąc jeden z czynników przewagi konkurencyjnej firmy.

Więcej informacji: www.plgbc.org.pl

 


Raport opracowało PLGBC we współpracy z zespołem autorów, którzy brali udział w pracach grupy roboczej PLGBC Zdrowe zielone biura, przygotowywaniu ankiety, analizie wyników i opracowaniu raportu końcowego.Raport do pobrania znajduje się tutaj

 

 
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0