data publikacji

Smartfony pomagają nam pozostawać w kontakcie ze znajomymi, być na bieżąco z informacjami i wykonywać pilne zadania w drodze. Z drugiej strony sprawiają, że jesteśmy mniej produktywni, pracując przy biurkach...

Eksperyment ujawnił związek między poziomem produktywności a odległością między uczestniczącymi w nim osobami i ich smartfonami.

Wyniki eksperymentu psychologicznego, przeprowadzonego przez Uniwersytet w Würzburgu oraz Uniwersytet Nottingham Trent, i zleconego Kaspersky Lab, nie pozostawiają co do tego wątpliwości. Eksperyment ujawnił związek między poziomem produktywności a odległością między uczestniczącymi w nim osobami i ich smartfonami.

Wydajność uczestników wzrosła o 26 proc., gdy zabrano im smartfon. W eksperymencie zbadano zachowanie 95 osób w wieku 19-56 lat w laboratoriach na uniwersytecie w Würzburgu i Uniwersytecie Nottingham-Trent. Badacze poprosili uczestników, aby wykonali test koncentracji w czterech różnych okolicznościach: gdy ich smartfon znajduje się w kieszeni, leży na biurku, jest zamknięty w  szufladzie i znajduje się zupełnie poza pomieszczeniem.

Uzyskane wyniki są istotne – uczestnicy testu osiągnęli najsłabsze rezultaty, gdy ich smartfon leżał na biurku, jednak z  każdym dodatkowym odcinkiem dystansu między uczestnikami a ich smartfonami wyniki testu poprawiały się. Ogólnie wyniki testu były o 26 proc. wyższe, gdy telefony znajdowały się poza pomieszczeniem.   

Wbrew oczekiwaniom nieobecność smartfona nie spowodowała, że uczestnicy byli zdenerwowani. Poziomy niepokoju były stałe we wszystkich eksperymentach. Jednak kobiety odczuwały ogólnie większy niepokój niż mężczyźni, na podstawie czego badacze doszli do wniosku, że na poziom niepokoju w pracy nie wpływa obecność (lub brak smartfona), ale płeć.  

– Wcześniejsze badania pokazały, że z jednej strony separacja od własnego smartfona wywołuje negatywne skutki emocjonalne, takie jak zwiększony niepokój, z drugiej strony jednak z badań wynika również, że smartfon może działać jako czynnik rozpraszający. Innymi słowy, zarówno brak, jak i obecność smartfona może osłabiać koncentrację – powiedział Jens Binder z Uniwersytetu Nottingham Trent.
– Podsumowując, wyniki tego badania wskazują, że koncentrację zwiększa w większym stopniu brak niż obecność smartfona – dodała Astrid Carolus z Uniwersytetu w Würzburgu.

Wyniki eksperymentu korelują z ustaleniami wcześniejszego badania pod nazwą „Amnezja cyfrowa w pracy”. W badaniu tym Kaspersky Lab ujawnił, że urządzenia cyfrowe mogą mieć negatywny wpływ na poziom koncentracji. Wykazano na przykład, że zapisywanie notatek podczas spotkań obniża poziom rozumienia tego, co w rzeczywistości dzieje się podczas spotkania.


– Pomijając mniejszą efektywność rozproszonych pracowników, firmy powinny mieć świadomość, że we współczesnym, oplecionym gęstą siecią połączeń krajobrazie biznesowym niższy poziom koncentracji może stanowić problem bezpieczeństwa. Zaawansowane ataki ukierunkowane mogą być wykryte tylko wtedy, gdy pracownicy są czujni i wyczuleni na nieoczekiwaną i nietypową zawartość e-maili. Jest zatem ważne, aby firmy opracowały procesy bezpieczeństwa, w tym szkolenia, w celu zwiększenia czujności pracowników, niezależnie od tego, czy pracownicy wykorzystują smartfony w pracy, czy nie – podkreśla Piotr Kupczyk, dyrektor biura komunikacji z mediami, Kaspersky Lab Polska.


Więcej informacji na stronie: amnesia.kaspersky.com

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0