data publikacji

ABC Data uruchamia platformę chmurową i wychodzi ponad tradycyjną dystrybucję.

Platforma ABC Data Cloud umożliwia globalnym i lokalnym dostawcom oferowanie ich rozwiązań w formie usług

Udostępnienie platformy ABC Data Cloud partnerom zainteresowanym nowoczesnymi rozwiązaniami w chmurze wzmacnia dotychczasowy proces zmian w ABC Data. Spółka systematycznie rozwija kolejne kompetencje, wychodząc daleko poza tradycyjną dystrybucję.  Chociaż wciąż stanowi ona najważniejszą część w strukturze przychodów firmy, wraz z postępującą cyfryzacją gospodarek i społeczeństw coraz większe znaczenie powinny zyskiwać nowe formy działalności. Usługi z wartością dodaną, wspomniana platforma chmurowa oraz usługi e-commerce świadczone przez innowacyjne narzędzia – InterLink, mInterLink oraz Reseller Web – to obszary, na których rozwoju koncentruje się dziś ABC Data.

Platforma ABC Data Cloud umożliwia globalnym i lokalnym dostawcom oferowanie ich rozwiązań w formie usług: Infrastructure as a Service (IaaS), Platform as a Service (PaaS), Software as a Service (SaaS) oraz Disaster Recovery-as-a-Service (DraaS). Dzięki temu resellerzy zarejestrowani w systemie ABC Data zyskują dostęp do szerokiej i zróżnicowanej oferty m.in. wirtualnych serwerów, dysków sieciowych, narzędzi do tworzenia własnych aplikacji czy rozwiązań umożliwiających archiwizację i backup danych, analizy oraz planowanie.

W ofercie znajdują się też systemy odpowiedzialne za bezpieczeństwo, jak również aplikacje typu e-learning i workflow. Poprzez ABC Data Cloud resellerzy mogą proponować swoim klientom końcowym nie tylko jedną skonfigurowaną usługę, lecz także pakiety złożone z ofert różnych dostawców. Na platformie swoje usługi udostępniają m.in. Kaspersky, Oktawave, Symantec i Talex.

Dostawcy posiadający w swojej ofercie rozwiązania chmurowe mogą poszerzyć swój dotychczasowy kanał sprzedaży, udostępniając usługi na platformie ABC Data Cloud.

– Uruchomienie platformy ma dla nas szczególne znaczenie w wymiarze nie tylko biznesowym, lecz także symbolicznym. Pokazuje, jak głębokim i długofalowym zmianom podlega nasza branża – tłumaczy Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data – Coraz więcej klientów biznesowych i indywidualnych zainteresowanych jest produktami w cyfrowej postaci. My wychodzimy naprzeciw ich oczekiwaniom, dostarczając nowoczesne narzędzie wyposażone w szereg funkcjonalności. Zaprojektowana w oparciu o najnowsze trendy i prosta w obsłudze platforma ABC Data Cloud przyniesie wymierne korzyści zarówno producentom, jak i resellerom.

W Europie Centralnej i Wschodniej ABC Data regularnie współpracuje z ponad 13 tys. resellerów. Ze względu na postępującą cyfryzację gospodarek i społeczeństw część z nich będzie chciała lub wręcz musiała poszerzyć i dostosować swoją ofertę do potrzeb klienta końcowego zainteresowanego rozwiązaniami w chmurze. ABC Data Cloud nie tylko daje taką sposobność, ale także umożliwia uzyskanie efektu synergii. Poprzez platformę resellerzy mogą zamawiać jedną, konkretną usługę technologiczną lub też tworzyć rozbudowane pakiety, obejmujące rozwiązania kilku dostawców. Dzięki temu prawdopodobieństwo zainteresowania się nawet najbardziej niszową ofertą powinno być większe niż dotychczas.
Jednocześnie platforma umożliwia uproszczenie i uelastycznienie biznesu. W cyfrowym świecie nie ma jednej uniwersalnej usługi technologicznej, która mogłaby sprostać wszystkim oczekiwaniom firm. Jednak ABC Data Cloud została tak zaprojektowana, aby udostępniać wiele rozwiązań. Mogą być one oferowane końcowym klientom w formie pakietów „szytych na miarę”, w szybki i bezpieczny sposób.

– Jeśli klient końcowy potrzebuje np. rozwiązania podnoszącego bezpieczeństwo danych, obsługujący go reseller może udostępnić wskazaną usługę z poziomu komputera lub urządzenia mobilnego. W ABC Data Cloud potrzebuje do tego kilku kliknięć – przekonuje Andrzej Kuźniak, Wiceprezes zarządu ABC Data. – W równie prosty sposób może łączyć oferty różnych dostawców w jeden pakiet oraz modyfikować je w dowolnej chwili. W panelu zarządzania ABC Data Cloud może wstrzymać, ponownie uruchomić lub zrezygnować z wykupionej wcześniej usługi – dodaje Andrzej Kuźniak.

Platforma ABC Data Cloud została zaprojektowana w taki sposób, aby zarządzanie kosztami odbywało się w sprawny i komfortowy sposób. Sprzedawca może zdecydować się na jednorazową płatność lub jeden z dwóch abonamentów: opłatę stałą albo zmienną, czyli uzależnioną od wykorzystania usługi. Czwartym sposobem jest otwarta subskrypcja, która umożliwia wstrzymanie, ponowne uruchomienie lub zrezygnowanie z usługi w dowolnym momencie. Jednocześnie platforma oferuje pełną kontrolę na wydatkami. Można ustawiać limity kwotowe, a także monitorować i estymować koszty na koniec miesiąca.– Gdy projektowaliśmy ABC Data Cloud zależało nam, aby korzystający z niej resellerzy mieli nie tylko dostęp do wielu praktycznych funkcjonalności, ale też swobodę w budowaniu swoich relacji z klientem końcowym. W cyfrowym świecie procesy zachodzą bardzo dynamicznie. Dlatego liczy się zdolność do szybkiego i elastycznego reagowania na potrzeby klienta – przekonuje Ilona Weiss, Prezes Zarządu ABC Data.

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0