data publikacji

Urlop wypoczynkowy, macierzyński lub chorobowy – to przywilej pracowników zatrudnionych na umowę o pracę. A co z osobami prowadzącymi własną działalność gospodarczą?

Urlop przedsiębiorcy

Zwiększa się (z wielu przyczyn) liczba osób rezygnujących z podejmowania „tradycyjnych” form zatrudnienia (przede wszystkim na podstawie stosunku pracy) i rozpoczyna własną działalność gospodarczą. Jakie prawa do korzystania z urlopów mają obecnie przedsiębiorcy?

Wolne, ale na koszt własny

Osoba samo zatrudniona musi się liczyć z tym, że nie będzie jej przysługiwał płatny urlop wypoczynkowy. Potwierdza to nadal aktualny wyrok Sądu Najwyższego z 10 października 1980 r.:
Prawo do urlopu przysługuje pracownikowi, a więc osobie świadczącej pracę na podstawie stosunku pracy bez względu na podstawę prawną jej powstania. Oznacza to, że podstawową przesłanką roszczenia o urlop jest istnienie stosunku pracy.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej stosunek ten nie istnieje, zatem nie ma przesłanki pozwalającej nabyć prawo do urlopu. Przedsiębiorca może więc ,,wziąć wolne’’ od swoich codziennych obowiązków, lecz koszty wolnych dni poniesie sam.

Chorobowe – pod warunkiem

Osoba prowadząca własną działalność gospodarczą ma prawo skorzystać w przypadku choroby ze zwolnienia lekarskiego i uzyskać zasiłek chorobowy.
– Regulują to przepisy ustawy z dnia 25 czerwca 1999 r. O świadczeniach pieniężnych z ubezpieczenia społecznego w razie choroby i macierzyństwa. Aby jednak pójść na chorobowe, właściciel firmy musi spełnić szereg warunków. Po pierwsze: wymagane jest, by regularnie i terminowo opłacać składkę chorobową do ZUS. Po drugie, musi upłynąć okres wyczekiwania, który co do zasady przy ubezpieczeniu dobrowolnym trwa 90 dni. Dopiero po tym czasie nieprzerwanego ubezpieczenia chorobowego przedsiębiorca może wnioskować o zasiłek. Ponadto konieczne jest również złożenie do ZUS w terminie siedmiu dni odpowiednich dokumentów, tj. zaświadczenie o czasowej niezdolności do pracy (druk ZUS ZLA oraz formularz Z-3b) – tłumaczy Marta Kosakowska, aplikant adwokacki TGC Corporate Lawyers.

Zasiłek chorobowy przysługuje przez taki sam okres, jak w przypadku osoby pracującej na etacie, tj. maksymalnie 182 dni, a w przypadku gruźlicy oraz ciąży jest to­ 270 dni.

Urlop macierzyński

Osoba prowadząca własny biznes nie ma prawa do urlopu macierzyńskiego, jest on bowiem uprawnieniem przysługującym jedynie osobie pozostającej w stosunku pracy.
Podleganie przez przedsiębiorcę dobrowolnemu ubezpieczeniu chorobowemu na skutek uiszczania składek daje mu jednak prawo do uzyskania zasiłku macierzyńskiego. Okres trwania takiego zasiłku jest równy okresowi urlopu macierzyńskiego przewidzianego przez kodeks pracy (obejmuje okres urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu macierzyńskiego, urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego, dodatkowego urlopu na warunkach urlopu macierzyńskiego oraz urlopu rodzicielskiego).
Co ważne, w przypadku prawa do uzyskania zasiłku macierzyńskiego nie obowiązuje wspominany uprzednio 90-dniowy okres wyczekiwania.


Czytaj też:

ZUS wziął się do kontroli ciężarnych bizneswomen

Ile kosztuje choroba?

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0