data publikacji

W ramach akcji „Zrzuć zbędne kilowaty” będzie można pozbyć się z biur elektrośmieci.

„Zrzuć zbędne kilowaty” to inicjatywa nawiązująca do Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia


W dniach 18-22 kwietnia osiem firm działających na rynku nieruchomości komercyjnych (CBRE, Cushman & Wakefield, Grupa Capital Park, JLL, Knight Frank, NAI Estate Fellows, Savills, Skanska) oraz zapewniająca wywóz odpadów firma BYŚ, przeprowadzą zbiórkę elektroodpadów w ramach akcji „Zrzuć zbędne kilowaty”.

Dochód z utylizacji zebranych przedmiotów zostanie przekazany na cele charytatywne.

„Zrzuć zbędne kilowaty” to inicjatywa nawiązująca do Międzynarodowego Dnia Ziemi, który przypada 22 kwietnia.

W budynkach na terenie Warszawy zostaną wystawione specjalne kontenery, a pracownicy obiektów biorących udział w akcji będą mieli okazję pozbycia się elektrośmieci (e-odpadów).
Akcja będzie uzupełniona o działania edukacyjne, mające na celu propagowanie postaw proekologicznych wśród najemców obiektów oraz współpracowników. Dochód ze sprzedaży e-odpadów zostanie przekazany jako darowizna dla Świetlicy Wychowawczo -Terapeutycznej „Smurfy” w Piszu.

– W ramach akcji „Zrzuć zbędne kilowaty” łączymy edukację w dziedzinie ekologii z działalnością charytatywną, przekazując środki pozyskane z recyklingu na wsparcie wybranego wspólnie beneficjenta – wyjaśnia Anna Podgórska, Dyrektor Działu PR i Marketingu w firmie Knight Frank. – Tegoroczna, już czwarta edycja, ma szerszą skalę, dzięki dołączeniu do akcji kolejnych firmy z branży nieruchomości. Razem z najemcami oczyścimy z elektroodpadów prawie 70 nieruchomości komercyjnych. W ubiegłym roku dzięki tej akcji zebrano łącznie niemal 9 ton elektrośmieci.

Co zbieramy, co wyrzucamy?
W akcji będzie zbierany zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, przede wszystkim: komputery, telefony, telewizory, baterie, akumulatory, sprzęt audio i inne podobne sprzęty zasilane prądem lub na baterie. Wszystkie rodzaje odpadów będą poddane recyklingowi.

Dlaczego właściwa utylizacja elektroodpadów jest taka ważna?
- Rtęć, związki bromu, kadm, PCB, R-12, azbest – to tylko niektóre niebezpieczne substancje, które znajdują się w elektroodpadach. Jeśli trafią do zbiorników wodnych, przenikną do gleby, a później do organizmu człowieka, czy zwierząt,
- Należy pamiętać, aby zużytych urządzeń nie wyrzucać do zwykłych pojemników. Trzeba je umieścić w specjalnych kontenerach lub oddać do punktu zbiórki. Następnie muszą one zostać poddane recyklingowi.
- Odzyskane surowce ze zużytego sprzętu mogą być wykorzystane do produkcji nowych rzeczy.
- Elekroodpady warto poddawać recyklingowi z uwagi na to, że zawierają wiele cennych metali, takich jak złoto, srebro, miedź czy aluminium, które mogą być ponownie wykorzystane. Przykładowo, zawarte w telefonach komórkowych złoto, platyna, srebro czy miedź, mogą być użyte do produkcji czajników.


Oddając elektroodpady oraz śmieci chronimy środowisko naturalne oraz przyszłe pokolenia.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0