data publikacji

42 proc. Polaków czuje, że w obecnej firmie nie może doskonalić swoich kompetencji, natomiast 64 proc. nie widzi dla siebie szans na awans – takie dane płyną z badania satysfakcji zawodowej Polaków 2016.

Niskie wynagrodzenia, nierównomierne obłożenie zadaniami i nadmiar nadgodzin – to trzy główne czynniki wypalenia zawodowego

Syndrom wypalenia zawodowego może być szczególnie widoczny w przedsiębiorstwach o skostniałej strukturze, a to tylko jeden z powodów dlaczego firmy nie chcą pretendować do miana korporacji. 

Droga do zmian  

Pracując w korporacji, kreatywni i otwarci na zmiany ludzie często odczuwają zawodowy zastój. Świeżego ducha i motywację do działania mogą zabić sztywne formalności i długa droga akceptacji – od managerów, po dyrektorów, handlowców, czy działy HR. Jeszcze bardziej kręta ścieżka prowadzi przez korytarze firm, których centrala znajduje się zagranicą, np. w Szanghaju czy Nowym Jorku.

Zmiany wewnętrzne, realizacja projektów biznesowych czy wyjście na rynek z nowym produktem może poprzedzać wielomiesięczne oczekiwanie na decyzje wyższego szczebla. Taka powolność w działaniu czy nawet wrażenie bezradności zdecydowanie nie jest tym, czego pragną aktywne na rynku firmy.

– Jesteśmy Grupą Kapitałową, w skład której wchodzi klika niezależnych spółek. Taki podział umożliwia nam nie tylko funkcjonowanie w oderwaniu od zawiłych, korporacyjnych struktur, ale też lepszą specjalizację w danej dziedzinie, jak np. outsourcing usług IT, rozwój technologii z pogranicza Internetu Rzeczy (IoT), Rozszerzonej Rzeczywistości (AR), czy bioinformatyki. Za tak skrojonym modelem działania przemawia także możliwość szybszego reagowania na potrzeby naszych klientów. Dedykowany zespół ekspertów do danego projektu jesteśmy w stanie wybrać szybciej, niż kiedy działaliśmy w ramach jednej firmy o rozbudowanych działach – mówi prof. Konrad Świrski, Prezes Zarządu Grupy Kapitałowej Transition Technologies.

Wypaleni już na starcie

Niskie wynagrodzenia (41 proc.), nierównomierne obłożenie zadaniami (32 proc.), nadmiar nadgodzin (32 proc.) – to trzy główne czynniki wypalenia zawodowego. Przepracowanie i brak satysfakcji to także wynik złego zarządzania czy niesprzyjającej kultury miejsca pracy. Choć syndrom „burnout” nie jest obcy przedsiębiorstwom o różniej wielkości, najbardziej z jego powodu cierpią firmy zatrudniające powyżej 2,5 tys. pracowników.

– Pracownicy dużych korporacji to w większości młodzi ludzie, między 20 a 30 rokiem życia. To osoby, którym szczególnie zależy na poczuciu rozwoju kompetencji oraz możliwości sprawdzenia się w różnych sytuacjach i obowiązkach, a zarazem realizacji swoich zainteresowań – komentuje prof. Konrad Świrski. – Dzięki współpracy Transition Technologies z klientami z różnych krajów, możemy angażować pracowników w międzynarodowe projekty. Dodatkowo zapewniamy im możliwość migracji pomiędzy projektami, tak by mogli zdobywać nowe doświadczenia, rozwijać kompetencje i realizować swoje pasje. W ramach specjalnych akademii z zakresu niszowych technologii dbamy o to, by nasi pracownicy mieli poczucie rozwoju.

Indywidualne podejście to podstawa

Sztywna struktura i formalizacja codziennych stosunków  sprawiają, że korporacje cechuje brak indywidualnego podejścia do pracownika.

– Większość naszych pracowników zaczynało karierę w Transition Technologies będąc jeszcze na stażu. W związku z tym wszyscy w firmie bardzo dobrze się znamy, tworzy się też wiele serdecznych relacji. To pozwala na wypracowanie zupełnie innych stosunków pomiędzy zatrudnionymi, bardziej bezpośrednich. Wiedza na temat podległych pracowników pozwala przede wszystkim lepiej wykorzystywać ich potencjał w różnych międzynarodowych projektach – podsumowuje prof. Świrski.

Powolne zmiany, wczesne wypalenie zawodowe, aż wreszcie zanik poczucia zespołowości – to właśnie te cechy coraz częściej opisują korporacyjną rzeczywistość.


Choć duże firmy rosną i wciąż poszerzają swoje szeregi, chcą być niezmiennie postrzegane jako aktywne i troszczące się o swoich pracowników, dzięki którym ta dobra passa jest możliwa. 

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0