data publikacji

Od maja coraz więcej pracowników powraca do biur. O czym muszą pamiętać pracodawcy?

O nowych wytycznych i regulacjach związanych ze świadczeniem pracy w okresie trwania pandemii koronawirusa pracodawca powinien poinformować wszystkich pracowników

Eksperci Personnel Service wskazują, że działania w tym zakresie powinny zostać poprzedzone kompleksową oceną ryzyka i przystosowania biura. Pracodawca powinien zapewnić bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz rozważyć zmiany np. w zakresie czasu pracy powracających pracowników.
- O nowych wytycznych i regulacjach związanych ze świadczeniem pracy w okresie trwania pandemii koronawirusa pracodawca powinien poinformować wszystkich pracowników. Kompleksowe i precyzyjne instrukcje pozwolą na minimalizację ryzyka związanego z COVID-19. Nowe zasady pracy w zakładzie powinien regulować np. podręcznik lub regulamin stworzony w tym celu – zaznacza Anna Husarz, prawnik Personnel Service.

W regulaminie powinny znaleźć się informacje odnoszące się m.in. do:
- drogi do pracy, np. rekomendacje odnośnie korzystania ze wspólnych przejazdów,
- zasady korzystania z wind i wejść na teren zakładu,
- rozkładu czasu pracy, np. wprowadzenie pracy rotacyjnej,
- środków ochrony osobistej, np. wskazanie sytuacji, w których zakrycie ust i nosa jest obowiązkowe.

Rekomendacje Państwowej Inspekcji Pracy
Państwowa Inspekcja Pracy zwraca uwagę na dodatkowe aspekty powrotów do pracy, które powinien zabezpieczyć pracodawca. Do kluczowych środków organizacyjnych PIP zalicza m.in.:
- zmianowość na stanowiskach pracy,
- zwiększenie czasu trwania i liczby przerw w pracy,
- kierowanie tylko wykwalifikowanych pracowników do wykonania określonych działań.

Równie istotne są środki ochrony osobistej takie jak m.in. maseczki czy przyłbice. Pracodawca powinien prowadzić także obserwacje przestrzegania nowych reguł i sprawować wzmocniony nadzór nad zatrudnionymi.

W zakładzie należy zredukować do minimum kontakt fizyczny między pracownikami i pamiętać o zachowaniu odległości stanowisk pracy. To dotyczy również miejsc, w którym organizowane są przerwy na posiłki (np. stołówka, kuchnia). Jeśli to możliwe, należy zapewnić najbardziej narażonym osobom możliwość pracy w domu.

– W wielu firmach już na początku epidemii wprowadzono jednolite zasady noszenia maseczek i innych środków ochrony osobistej, a nawet wytyczne postępowania w sytuacji kaszlu czy kichania. Zmieniły się też nawyki dotyczące sprzątania, wietrzenia i dezynfekcji. Wiele z nich prawdopodobnie wejdzie na stałe w zakres działań pracodawców, a epidemia wpłynie na rozszerzenie wewnętrznych zasad BHP – wyjaśnia Krzysztof Inglot, prezes Personnel Service i ekspert ds. rynku pracy.

 Kwestii, o których powinni pamiętać pracodawcy, jest więcej. Można je znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Pracy. Eksperci przypominają, że w przypadku zwiększenia liczby zakażeń koronawirusem najprawdopodobniej konieczne będzie ponowne wprowadzenie szerszych ograniczeń w zakładach pracy.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0