data publikacji

Firma przyjazna rodzicom, czyli zaangażowani ojcowie w Żywiec Zdrój.

Joanna Meyer, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Żywiec Zdrój

Ojcowie coraz silniej angażują się w aktywną opiekę nad nowonarodzonymi dziećmi. Trend ten potwierdza program „Firma przyjazna rodzicom” w Żywiec Zdrój. W ciągu ostatnich 7 lat z urlopu tacierzyńskiego lub z dodatkowych dni wolnych przysługujących po narodzinach potomka skorzystało już ponad 100 pracowników firmy.

Spółka od lat kieruje się ideą zrównoważonego rozwoju na wielu obszarach – poczynając od produkcji i dbania o środowisko, a na zarządzaniu ludźmi kończąc. Dlatego dla młodych rodziców pracujących w biurze i fabrykach firma stworzono program „Firma przyjazna rodzicom”, który działa już od siedmiu lat.

– Widzimy rosnące zaangażowanie wśród pracujących u nas ojców w zajmowaniu się dziećmi już na bardzo wczesnym etapie, zaraz po narodzinach. Z urlopu tacierzyńskiego, czy też gwarantowanych przez naszą firmę dodatkowych dni wolnych skorzystało już 120 pracowników – przyznaje Joanna Meyer, dyrektor ds. zarządzania zasobami ludzkimi w Żywiec Zdrój.

Urlop tacierzyński jest jednym z rozwiązań przewidzianych prawem, jednak Żywiec Zdrój zapewnia młodym rodzicom dużo szerszy pakiet wsparcia. Firma finansuje wszystkim kobietom zatrudnionym w spółce, niezależnie od stanowiska pracy, prywatny poród. Świadczenie to obejmuje zorganizowanie i pokrycie kosztów porodu rodzinnego wraz z opieką dedykowanej położnej i znieczuleniem na życzenie rodzącej. Jeżeli w miejscu zamieszkania nie ma placówki, która zapewnia odpłatnie takie usługi, firma pokrywa koszt opieki położnej i znieczulenia. Pakiet porodowy cieszy się dużym powodzeniem wśród pracowników biura w Warszawie, gdyż tu w ramach wsparcia młode mamy otrzymują opiekę w sieci Medicover.

W miejscowościach, gdzie zlokalizowane są fabryki Żywiec Zdrój, pracownice mają finansowane koszty porodu i opieki w wybranej przez siebie placówce. Młode mamy zatrudnione w Żywiec Zdrój mają także zapewnioną opiekę psychologa po porodzie. Firma wspiera też młode mamy po powrocie do pracy.

– Przez dwa miesiące po urlopie macierzyńskim przysługuje im 6-godzinny dzień pracy z zachowaniem pełnoetatowego wynagrodzenia. Godziny pracy ustalane są z bezpośrednim przełożonym – mówi Joanna Meyer. – Takie elastyczne formy zatrudnienia obejmują na przykład pracę z domu przez jeden dzień w tygodniu, czy też pracę w niepełnym wymiarze godzin.


Firma Żywiec Zdrój zatrudnia obecnie ponad 500 pracowników, zlokalizowanych w biurze Warszawie oraz w czterech fabrykach na terenie kraju, w Jeleśni, Rzeniszowie, Mirosławcu i Radziechowach-Wieprz.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0