data publikacji

Canon rozszerza możliwości swojego narzędzia do analiz biznesowych – Business and Innovation Scan – aby zapewnić wsparcie dla firm profesjonalnie zajmujących się drukiem.

Fot. Canon

Najnowsze niezależne badanie Canon Insight Report 2014 „Zaplanuj swoją przyszłość z drukiem” pokazuje, że aż 80 proc. dostawców usług druku dostrzega potrzebę zmiany obecnego modelu biznesowego, ale tylko niespełna 50 proc. posiada przygotowaną strategię rozwoju.

Zrozumieć trendy

Narzędzie Canon Business and Innovation Scan zostało stworzone, by pomóc osobom zarządzającym firmą lepiej zrozumieć wpływ, jaki aktualne trendy dotyczące zastosowania druku mają na ich codzienne działania. Narzędzie pozwala też opracować zestaw rekomendacji, które wskazują kierunki rozwoju konkretnych działów, a także umożliwiają maksymalizację potencjału biznesowego dla danego segmentu w przyszłości.

Kluczowym elementem są rozszerzone możliwości w zakresie audytu i analizy porównawczej, które obejmują pięć strategicznych obszarów biznesowych, mających zastosowanie w druku dla rynku Graphic Arts:
- kontrola kosztów
- zrównoważony rozwój
- wydajność
- bezpieczeństwo
- integracja.

Środowisko pracy

Analiza tych obszarów zapewnia wgląd w przebieg całego środowiska pracy: od integracji danych za pośrednictwem systemu głównego, po ostateczną wysyłkę i dystrybucję dokumentów zarówno drukowanych, jak i w formie elektronicznej.

Analiza przebiega w dwóch etapach, które obejmują:
- wstępny audyt w firmie
- bezpośrednie konsultacje specjalistów z klientami.

Rezultatem audytu jest raport, zawierający rekomendację dotyczącą kierunków strategicznego rozwoju oraz plan działań w poszczególnych segmentach. Wskazane zostają także obszary, które wymagają usprawnienia, aby osiągnąć założone, długofalowe cele biznesowe, a także zwiększyć zyskowność i efektywność produkcji.

Proces zmian

W kolejnym etapie rozpoczyna się praca z klientem. Polega ona m.in. na wspieraniu go w realizacji założonego planu strategicznego. Wykorzystywane są do tego specjalne narzędzia, za pośrednictwem którego dedykowani eksperci pomagają klientowi przejść przez cały proces zmian.
– Zrozumienie mechanizmów oraz punktów krytycznych w procesach druku pozwoliło nam dostosować narzędzie Business and Innovation Scan tak, aby zapewnić naszym klientom jeszcze szersze spojrzenie na zależności, jakie występują w całym procesie produkcyjnym – komentuje Mark Lawn, dyrektor ds. marketingu w dziale profesjonalnych rozwiązań druku, Canon Europe.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
2.8