data publikacji

O optymalizacji kosztów eksploatacyjnych – przeczytamy w najnowszym raporcie Cushman & Wakefield.

Fot. M.Szulc | biuro-kreacja.info

Firma Cushman & Wakefield przygotowała kolejny raport z cyklu „Z perspektywy najemcy”, szczegółowo opisujący zagadnienie opłat eksploatacyjnych w nowoczesnych budynkach biurowych klasy A i B.

Rynek biurowy w Polsce rozwija się dynamicznie. Rosną wymagania najemców dotyczące m.in. optymalizacji kosztów.
Opłaty eksploatacyjne stanowią obecnie znaczną część kosztów ponoszonych przez użytkowników nieruchomości w związku z wynajmowaną powierzchnią biurową. Największą część tych opłat stanowią:
- media (28 proc.),
- podatki i inne opłaty (24 proc.),
- konserwacja i naprawy bieżące (20 proc.).

Znajomość rodzajów kosztów operacyjnych wchodzących w skład opłaty eksploatacyjnej oraz właściwe rozumienie sposobu jej rozliczenia są kluczowe w całym procesie związanym z najmem i użytkowaniem powierzchni biurowej. Dotyczy to zarówno wyboru budynku, jak i optymalnego rozplanowania przestrzeni, jest także pomocne przy negocjacji umowy najmu oraz efektywnym zarządzaniu nieruchomością.

– Już na etapie podejmowania decyzji dotyczącej nowego biura najemcy powinni zwrócić szczególną uwagę na rozwiązania energooszczędne, które pozwalają na efektywniejsze funkcjonowanie obiektu biurowego, a w rezultacie mogą prowadzić do uzyskania realnych oszczędności w kosztach operacyjnych. Kluczową kwestią jest także stosowanie w umowach najmu zamkniętego katalogu opłat eksploatacyjnych oraz ustalenie górnego limitu kwoty, o jaką wynajmujący może je podwyższyć – wyjaśnia Katarzyna Lipka, Associate Director z działu Doradztwa i Badań Rynkowych firmy Cushman & Wakefield.


Według badania Cushman & Wakefield wartość opłat eksploatacyjnych może stanowić nawet 20-25 proc. łącznych kosztów, związanych z najmem powierzchni.
Najwyższe stawki opłaty eksploatacyjnej notowane są w budynkach biurowych w Warszawie, Krakowie, Poznaniu i Wrocławiu, a najniższe w Lublinie.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0