data publikacji

92 000 zł – taki koszt ponosi pracodawca w związku z przygotowaniem nowej osoby do pracy. W tej kwocie zawiera się m.in. rekrutacja, koszty badań lekarskich, koszty administracyjne oraz szkolenia.

ednym z pracodawców, który dostrzegł wiele korzyści z posiadania przedszkola firmowego są Fabryki Mebli „FORTE”, dla których KIDS&Co. otworzyło przyfabryczne przedszkola ze żłobkiem

Cały proces wdrożeniowy nowej osoby na stanowisku może zająć nawet do 9 miesięcy. Dopiero po tym okresie firma jest w stanie miarodajnie wykorzystać potencjał nowego pracownika. Z raportu "Barometr Rynku Pracy XII" przygotowywanego przez Work Service wynika, że już co piąty Polak zamierza w ciągu najbliższych lat zmienić obecne miejsce zatrudnienia. Priorytetem dla polskich przedsiębiorców staje się nie tylko zrekrutowanie pracownika, ale przede wszystkim zatrzymanie go w firmie. Wynika to z rosnących kosztów ponoszonych na zatrudnienie i przystosowanie do pracy nowej osoby oraz niedoboru specjalistów na rynku. Wg danych Eurostat, w I kw. 2019 r. odnotowano wzrost kosztów pracy o 5,9 proc. Rekordowo niskie bezrobocie na poziomie 5,1 proc. sprawia, że rynek pracy napędzany jest przez kandydata. 

Polscy pracownicy najczęściej zmieniają pracę z powodu zbyt niskiego poziomu wynagrodzenia oraz braku możliwości rozwoju i samorealizacji. Pozapłacowe czynniki ograniczające odpływ pracowników to wprowadzenie bezpłatnej opieki medycznej (85,1 proc.), programy typu work-life-balance (58,2 proc.) czy wprowadzenie benefitów pozapłacowych (49,4 proc.). Takim benefitem jest też przedszkole firmowe i przybiurowcowe – wymieniane jako najważniejsze dla pracujących rodziców (ponad 87 proc. deklaruje, że są pomocne lub bardzo pomocne).

– Pracodawcy coraz częściej szukają trudnych do skopiowania rozwiązań. Zgłaszają się do nas firmy, które borykają się z brakiem pracowników bądź dużą rotacją albo częstą absencją. Utworzenie przedszkola firmowego, w którym część czesnego pokrywa pracodawca ma wiele zalet. To unikalny benefit, który zwiększa atrakcyjność przedsiębiorstwa. Ponadto firmy, które zdecydowały się na takie rozwiązanie zauważyły, że pracownicy posiadający dzieci rzadziej spóźniają się do pracy. Zmniejszyła się również rotacja pracowników oraz wzrosła liczba spontanicznych aplikacji na dane stanowisko. Placówki przybiurowcowe powstają natomiast w dużych kompleksach biurowych, w których nawet kilka firm ma swoje siedziby. Pracodawca może zdecydować się na wykupienie określonej liczby miejsc dla dzieci pracowników lub dofinansować czesne – mówi Karina Trafna, prezes KIDS&Co. - ogólnopolskiej sieci przedszkoli firmowych i przybiurowcowych.

Z badań KIDS&Co. wynika, że 57 proc. pracowników za cenny benefit uznaje dofinansowanie do przedszkola bądź żłobka. Na kolejnych miejscach znalazły się:
-  elastyczne godziny pracy dla rodziców (56 proc.),
- dostęp do prywatnej opieki medycznej (55 proc.),
- dofinansowanie do rodzinnych wakacji (51 proc.).


Ponad połowa przedsiębiorców (56 proc.) deklaruje, że ma problemy ze znalezieniem pracowników, najczęściej niższego szczebla. Jednym z pracodawców, który dostrzegł wiele korzyści z posiadania przedszkola firmowego są Fabryki Mebli „FORTE”, dla których KIDS&Co. otworzyło przyfabryczne przedszkola ze żłobkiem w Suwałkach i Ostrowi Mazowieckiej. W sumie w Polsce znajduje się 14 placówek sieci KIDS&Co.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
4.5