data publikacji

55 proc. polskich pracodawców określa utrzymanie wykwalifikowanych pracowników jako „duże wyzwanie” – wynika z przeprowadzonego przez MetLife badania Employee Benefit Trends Study (EBTS).


Employee Benefit Trends Study (EBTS) jest uważane za jedno z najbardziej wszechstronnych opracowań, poświęconych świadczeniom pracowniczym w swojej klasie, analizujących ważne problemy związane ze świadczeniami pozapłacowymi oraz zmieniające się trendy w tym zakresie na świecie.
Tegoroczną edycją badania, które od 12 lat jest prowadzone w Stanach Zjednoczonych, po raz pierwszy w historii zostali objęci również polscy pracodawcy i pracownicy. – Zaproszenie Polski do grona badanych krajów to potwierdzenie roli i znaczenia MetLife w Polsce na tle całej naszej grupy. To również sygnał, że ubezpieczenia pracownicze będą w najbliższym czasie odgrywały szczególną rolę z perspektywy zwiększenia udziału na naszym rodzimym rynku – podkreśla Łukasz Kalinowski, Prezes i Dyrektor Generalny MetLife w Polsce.

Wpływ benefitów na lojalność pracowników

Mogłoby się wydawać, że polscy pracownicy są stosunkowo lojalni wobec swoich pracodawców. W badaniu EBTS aż 67 proc. ankietowanych odpowiedziało, że czują lojalność wobec pracodawcy – to wyższy wynik, niż w wielu innych krajach. Jednakże odpowiedzi na inne pytania sugerują, że odczucia pracowników są ambiwalentne. Zaledwie 29 proc. pracowników zgodziło się z twierdzeniem, że ich firma jest doskonałym miejscem do pracy, a tylko 44 proc. pracowników w Polsce deklaruje, że czują satysfakcję z wykonywanej pracy. Tylko 24 proc. powiedziało, że ich pracodawca oferuje odpowiednie wynagrodzenie za wykonywaną pracę.
Znacząca większość badanych (82 proc.) osób rozważających zmianę pracodawcy postrzega wyższe wynagrodzenie jako dobry sposób na zatrzymanie ich w firmie. – Nasze badanie sugeruje, że polskie firmy mogą dużo lepiej wykorzystywać swoje programy świadczeń pozapłacowych w tym właśnie celu. Aż 57 proc. osób, które deklarowały, że byłyby skłonne zmienić pracę, stwierdziło także, że lepszy pakiet świadczeń pozapłacowych lub plan emerytalny mógłby je skłonić do pozostania w firmie – mówi Robert Lasota, Dyrektor Departamentu Ubezpieczeń Grupowych.
Należy podkreślić różnice w opinii zatrudnionych w zależności od rodzaju przedsiębiorstwa, w którym pracują. 49 proc. pracowników zatrudnionych w firmach międzynarodowych podkreśla, że ulepszone benefity lub plany emerytalne zachęciłyby ich do pozostania z obecnym pracodawcą. Te wskazania są jeszcze wyższe w przypadku osób zatrudnionych w firmach krajowych, gdzie aż 62 proc. badanych uważa ten czynnik za decydujący.

Pakiety bardziej efektywne

W związku z tym, że polscy pracownicy mają wiele niezaspokojonych potrzeb w zakresie benefitów, nieocenionym atrybutem pracodawcy na rynku może się okazać posiadanie konkurencyjnej oferty i szerokiego wyboru świadczeń pozapłacowych. Jak wskazują wyniki badania EBTS, zainteresowanie określonymi przywilejami znacząco rośnie, gdy pracodawca pokrywa część kosztów.
W przypadku ubezpieczeń na życie aż 85 proc. respondentów potwierdziło, że zainteresowałoby się tego typu benefitem w momencie, kiedy koszty byłyby ponoszone wraz z pracodawcą. Jeśli chodzi o dodatkowe ubezpieczenia zdrowotne i opiekę medyczną poziom podobnych deklaracji wyniósł 76 proc. Gdy pod uwagę brane są oferty związane z planem emerytalnym i inwestycyjnym, liczba wskazań pracowników wyniosła 63 proc.
– Biorąc pod uwagę rozbieżność opinii na temat tego, czy świadczenia pozapłacowe mogą być przyczyną decyzji o pozostaniu w firmie możemy również stwierdzić, że niektóre pakiety mogą być bardziej efektywne w przypadku określonych pracodawców. Sugeruje to, że indywidualne podejście może zapewnić najbardziej pozytywne wyniki dla pracodawców – podkreśla Robert Lasota.
Dodatkowo ponad połowa badanych pracowników wskazuje, że chciałaby, aby ich pracodawcy poszerzyli wachlarz dobrowolnych świadczeń pracowniczych. Prawie połowa badanych zgadza się również z tym, że najwygodniejszym dla nich rozwiązaniem byłoby dokonanie zakupu tych świadczeń przez pracodawcę.

Plan emerytalny - szansą na przewagę

Badanie pokazuje, że pracodawcy oferujący plany emerytalne mogą uzyskać wiele pozytywnych efektów. Pracodawcy zapewniający plany emerytalne wierzą, że oferowane przez nich świadczenia są bardziej doceniane (57 proc. w porównaniu z 33 proc. dla tych, którzy nie oferują takich planów), zaś ich pracownicy są bardziej lojalni (56 proc. w porównaniu z 32 proc.). Dwukrotnie więcej pracowników korzystających z planów emerytalnych twierdzi, że świadczenia są istotnym powodem tego, że pozostają z danym pracodawcą (46 proc. w porównaniu z 23 proc.).
– Jednym z najbardziej interesujących wniosków płynących z badania EBTS dla Polski jest fakt, że pracownicy bardzo martwią się o swoje emerytury, ale nie podejmują żadnych kroków, aby się do nich przygotować. Aż 75 proc. pracowników twierdzi, że spóźnia się z realizacją swoich przygotowań do emerytury lub w ogóle nie zaczęło jeszcze oszczędzać. Co ciekawe, 40 proc. pracodawców czuje się odpowiedzialnych za tę kwestię, ale nie oferuje pracownikom tego typu benefitów – podkreśla Bartosz Racino, Dyrektor Zespołu Sprzedaży Ubezpieczeń Grupowych w MetLife. – Obecne zmiany w środowisku ubezpieczeń społecznych, zwłaszcza emerytur, oraz zmiany demograficzne, starzenie się grupy osób pracujących, tworzą nowe możliwości dla firm pragnących zróżnicować swoją ofertę zatrudnienia.


Metodologia badania MetLife EBTS 2014
Studium zostało przeprowadzone w Polsce w okresie od stycznia do marca 2014 roku przez ORC International. Wywiady przeprowadzono z grupą 300 pracodawców, zatrudniających przynajmniej 10 osób oraz 300 pełnoetatowych pracowników.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0