data publikacji

Elastyczna praca oferuje atrakcyjne bonusy w postaci mniejszego stresu i większej równowagi między życiem prywatnym a pracą.

Sondaż przeprowadzony przez firmę Regus, który objął swoim zasięgiem ponad 20 tys. managerów wyższego szczebla i właścicieli firm w 95 krajach potwierdza, że elastyczne formy pracy pozwalają zapobiec „wypaleniu się” członków załogi ii w konsekwencji uniknąć kosztów związanych z zaangażowaniem agencji pracy. 65 proc. ankietowanych wskazuje na nie jako dodatkową korzyść, przyciągającą najbardziej utalentowanych pracowników.
Rekrutacja jest kosztowną procedurą. Wiele firm, nie tylko w Polsce, chciałoby zmniejszyć nakłady z nią związane. Stowarzyszenie Chartered Institute of Personnel and Development szacuje, że koszt odejścia szeregowego pracownika to 4,6 tys. funtów. W przypadku członków kadry kierowniczej i specjalistów koszt ten wzrasta do 5 tys. funtów. Zatrzymanie pracowników w firmie to priorytet dla ponad jednej trzeciej przedsiębiorstw – wynika z badań przeprowadzonych przez Regus.
Na jakich więc działaniach powinny skupić się firmy, aby zmniejszyć koszty zatrudnienia oraz przyciągnąć i zatrzymać najlepszych pracowników? Jak twierdzą ankietowani, elastyczna praca stanowi odpowiedź na wszystkie trzy problemy. Sondaż wykazał również, że:

  • 60 proc. respondentów uważa, iż możliwość elastycznej pracy zwiększa lojalność pracowników
  • 55 proc. ankietowanych odrzuciłoby ofertę pracy, jeśli wykluczałaby możliwość elastycznej pracy
  • 58 proc. badanych pozostałoby dłużej na poprzednim stanowisku, gdyby oferowało ono możliwość elastycznej pracy.

- Zatrudnienie i zatrzymanie w firmie najbardziej utalentowanych pracowników stanowi niezmiennie priorytet dla przedsiębiorstw, które odnoszą sukcesy. Nie wszystkie firmy mogą jednak pozwolić sobie na wysokie premie i atrakcyjne płace przy jednoczesnym zachowaniu konkurencyjności – komentuje wyniki badania Ruud Doggen, Managing Director CEE Regus. - Powstrzymanie wypalenia zawodowego pracowników jest też kluczowym czynnikiem pozwalającym uniknąć kosztów związanych z zaangażowaniem agencji pracy, a także niedogodności związanych z procedurą rekrutacyjną. Elastyczna praca jest tańsza niż praca w biurze w ustalonych godzinach pracy, oferuje atrakcyjne bonusy w postaci mniejszego stresu i większej równowagi między życiem prywatnym a pracą obecnym i potencjalnym pracownikom, a także stanowi niedrogie rozwiązanie umożliwiające przyciągnięcie i zatrzymanie najlepszych z nich.


Elastyczna praca to nierzadko kluczowy argument w rękach pracodawcy, składającego propozycję zatrudnienia. Aż 73 proc. ankietowanych pracowników twierdzi, że spośród różnych ofert zatrudnienia wybraliby tę, która oferowałaby możliwość elastycznej pracy. Jak wynika z najnowszego badania  przeprowadzonego przez Regus, aż 68 proc. respondentów potwierdza, że możliwość elastycznej pracy pozwala również zatrzymać pracowników w firmie.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0