data publikacji

Łamanie kodeksu pracy oraz nieprzestrzeganie zasad BHP to jedne z głównych powodów niezadowolenia pracowników z miejsca pracy.

Fot.Kinnarps

Na tego typu problemy odpowiedzią są związki zawodowe, których pozytywne efekty działania dostrzega prawie 40 proc.pracowników – wynika z badania Work Service S.A.
Wśród zadowolonych z działania związków zawodowych dominują pracownicy z wykształceniem zawodowym i technicznym, zatem osoby, których interesy tradycyjnie reprezentowały te organizacje.

Nowe czasy, nowe związki

Jak wskazują eksperci, w obliczu nowych wyzwań na rynku pracy, działalność związków zawodowych powinna zostać rozszerzona.
– Rolą związków zawodowych jest reprezentowanie interesu pracowników i podejmowanie wysiłków na rzecz poprawy warunków pracy osób zatrudnionych. Zwłaszcza, gdy zgłaszają oni uwagi w tak kluczowych obszarach, jak łamanie kodeksu pracy czy nieprzestrzeganie zasad BHP – mówi Tomasz Hanczarek, Prezes Zarządu Work Service S.A. – Organizacje tego typu stanowią pomost pomiędzy pracodawcą a pracownikiem i dlatego powinny reprezentować interesy większości zatrudnionych. Obecnie na rynku mamy sytuację, w której blisko 40 proc. z nich odczuwa pozytywne działania związków zawodowych. Jednak z badań wynika, że tego typu organizacje występują tylko w 1/3 przedsiębiorstw.

Z silną reprezentacją

Z badania zrealizowanego na zlecenie Work Service S.A. wynika, że 38 proc. pracowników odczuwa pozytywny wpływ związków zawodowych na swoją sytuację. Najbardziej odczuwają to osoby zamieszkałe w województwach mazowieckim i łódzkim (46 proc.) oraz na wschodzie w lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim oraz podlaskim (46 proc.).

Co ciekawe, to nie w tych regionach funkcjonuje najwięcej związków zawodowych. Pracodawcy wskazali, że najwięcej organizacji tego typu występuje na zachodzie Polski. W województwach dolnośląskim i opolskim związki funkcjonują w co drugiej firmie. Natomiast w zachodnio-pomorskim, lubuskim i wielkopolskim występują w 37 proc. przedsiębiorstw.

Bierni czy pro aktywni?

Z badania zrealizowanego na zlecenie Work Service S.A. wynika, że związki zawodowe w Polsce występują w 30 proc. przedsiębiorstw. Specyfika ich funkcjonowania jest zgodna z ogólną tendencją. Im większe przedsiębiorstwo, tym częściej działają w nim związki zawodowe – w 65 proc. największych firm, w połowie średnich i w co czwartej małej firmie. Największym skupieniem związków zawodowych cechuje się sektor publiczny, w którym niemal 70 proc. podmiotów przyznaje się do funkcjonowania tego typu organizacji.

Jeśli weźmiemy pod uwagę opinie pracodawców na temat działań związków, to okazuje się, że 1 na 3 pracodawców wskazuje, że działalność tych organizacji to głównie reaktywne odpowiadanie na zmiany, jakie są planowane w firmie (36 proc.). Kolejne 30 proc. przedstawicieli firm wskazuje, że związki zawodowe są proaktywne i wychodzą z inicjatywami mającymi na celu poprawę sytuacji pracowników. Pozostałe 30 proc. wskazuje, że są bierne.

Kierunki i wyzwania

– Z naszego badania wynika, że związki zawodowe w Polsce nie różnią się od tych występujących w innych krajach europejskich. Głównie reprezentują osoby pracujące w sektorze publicznym oraz w dużych firmach. Biorąc jednak pod uwagę, jak bardzo zmienił się rynek pracy, związki zawodowe powinny rozszerzyć swoją działalność również na mniejsze podmioty w sektorze prywatnym oraz na grupy zawodowe niereprezentowane do tej pory, takie jak osoby młode, z wyższym wykształceniem oraz często pracujące na granicy kodeksu pracy, osoby w sektorze usług. To jedno z głównych wyzwań dla tych organizacji, biorąc również pod uwagę, że ok 2/3 zatrudnienia w Polsce występuje w sektorze MŚP, a sektor usług jest wiodącą gałęzią gospodarki – podkreśla Krzysztof Inglot, Pełnomocnik Zarządu Work Service S.A.

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
5.0