data publikacji

Nowa siedziba polskiego oddziału Epson na Krakowiaków 48 w Warszawie to obiekt nie tylko nowoczesny i funkcjonalny, ale też przyjazny dla środowiska.

Nie od dziś wiadomo, że ekologia w ujęciu Epson to nie tylko deklaracje: podejście firmy do tej kwestii wyznacza nowe standardy w świecie IT.
W budynku i jego otoczeniu na ogromną skalę nasadzono żywe rośliny, żeby obniżyć bilans dwutlenku węgla.

Podczas jego budowy i urządzania priorytetem było wykorzystanie ekologicznych materiałów - meble i elementy zabudowy wykonane są wyłącznie z materiałów naturalnych lub z płyt z przetworzonego drewna (zamiast plastiku pokrytego laminowanym papierem). Postawiono też na produkty rodzimych producentów, działających w pobliżu inwestycji, tak by zminimalizować ślad węglowy wynikający z transportu. W obiekcie znalazło się również miejsce na olbrzymią zieloną ścianę, która stanowi centralny element przestrzeni biurowej, zapewnia tlen oraz odpowiednią wilgotność, a także jonizuje powietrze.

Nie od dziś wiadomo, że ekologia w ujęciu Epson to nie tylko deklaracje: podejście firmy do tej kwestii wyznacza nowe standardy w świecie IT. Troska o środowisko, tak jak rozumie ją japoński producent, nie dotyczy wyłącznie produktów i ewentualnego wpływu i działania – Epson, podchodząc do problemu całościowo, zwraca uwagę na wszystkie etapy  poczynając od projektu,  poprzez produkcję w skali makro (lokalizacja fabryk i ich charakter), mikro (zaawansowane linie produkcyjne i optymalizacja wykorzystywanych na nich surowców), logistykę zaopatrzenia i zbytu  czy – często pomijaną – kwestię utylizacji sprzętu po zakończeniu jego  życia. Integralną częścią ekologii są też godność i dobrostan pracowników, jak trafnie ujmuje to agenda 8 Celu Zrównoważonego Rozwoju wg ONZ, połączone długofalowo i integralnie ze wzrostem gospodarczym.

Jedną z istotnych kwestii, które także składają się na ślad środowiskowy firmy, jest jej zaplecze administracyjne. Od ponad dekady, biura Epson na całym świecie zmieniają swój wygląd i sposób funkcjonowania –  tak, by mieć pewność, że na wszystkich poziomach aktywności zostają zachowane zasady  zrównoważonego rozwoju. Właśnie te wartości  odegrały istotną rolę  przy wyborze  biurowca oraz indywidualnego projektowania i wyposażania nowej siedziby polskiego oddziału firmy. Od grudnia 2020 roku  zespół Epson Polska pracuje w biurze mieszczącym się w kompleksie The Park Warsaw, przy ulicy Krakowiaków. Kluczem wyboru tej właśnie lokalizacji był fakt, że zarówno budynek, jak i same wnętrza biurowe Epsona, zostały zaprojektowane i wykonane ze szczególną uważnością na wpływ ich funkcjonowania na otaczające nas środowisko.

–  Jedną z wielu korzyści, jakie dała mi osobiście praca w naszej firmie, było stopniowe odkrycie, że ekologia to coś znacznie więcej, niż segregacja śmieci czy medialne parcie na zamykanie kopalni węgla. Nie znaczy to, że tego rodzaju działania są bezzasadne, ale prowadząc je, trzeba mieć w głowie szerszy obraz. Posortowane śmieci nie zawsze uda się przetworzyć w stu procentach, więc może lepiej uniknąć ich wytwarzana, a zamiast tracenia energii na spory lobby pod płaszczykiem eko, lepiej spowodować by ograniczyć zapotrzebowanie na prąd (i związaną z nią emisję CO2!)  o… 83 proc. Ta perspektywa była podstawą przy opracowaniu strategii zrównoważonego działania firmy do roku 2050 oraz, bardziej doraźną, 2025wyjaśnia Ewa Pytlak, szefowa marketingu Epsona w Polsce.

Przykładem realizacji tego podejścia w praktyce jest właśnie migracja do nowego biura. Przy jego projektowaniu skupiono się nie tyle na samych parametrach (skądinąd istotnych), takie jak zużycie energii, wody czy redukcja tworzyw sztucznych, co na osiągnięciu celu, jakim było stworzenie przestrzeni przyjaznej zarówno dla środowiska naturalnego, jak i pracujących w nim osób.

–  Myśląc całościowo pamiętamy, że ludzie są także bardzo istotnym elementem ekosystemu, a ich zachowanie wynikające m.in. z komfortu z jakim odnajdują się w miejscu gdzie spędzają wiele godzin ma wpływ na indywidualne zielone zachowania. Badania wśród ponad 4 tysięcy pracowników europejskich firm, jakie Epson przeprowadził w trakcie pandemii pokazały, że mimo radykalnie nowych wyzwań związanych z COVID-19 ludzie nadal pamiętają o ekologii, aż 75 proc. respondentów oczekuje od pracodawców zaangażowania się w działania na rzecz poprawy stanu środowiska naturalnego i społecznego. Ma to także wymiar biznesowy: 24 proc. badanych dostrzegło związek między ekologią i wrażliwością społeczną firm, a skutecznym rozwojem przedsiębiorstw – dodaje Ewa Pytlak.

Tomasz Kuciński, Account Manager – LFP, docenia z kolei konkretne zalety: „Tym, co najbardziej sobie chwalę w nowym miejscu, jest jego przyjazność dla rowerzystów. Mamy tu pełną infrastrukturę, począwszy od stojaków w garażu podziemnym, poprzez prysznice pozwalające na odświeżenie się i szatnie. Takie zaplecze realnie motywuje mnie do używania dwóch kółek, jako środka dojazdu do pracy, zamiast odpalania auta.”


W budynku i jego otoczeniu na ogromną skalę nasadzono żywe rośliny, żeby obniżyć bilans dwutlenku węgla. Pochłaniają one CO2 z otoczenia, dodatkowo nawilżając powietrze i generując ujemnie spolaryzowany tlen.  Zastosowanie różnorodnej zieleni (drzew, krzewów i bylin) w ramach całego kompleksu wpływa m. in. na polepszenie jakości powietrza mikrootoczenia. A także na estetykę, bo ekologia to nie tylko liczby, ale też piękno i radość obcowania z przyrodą w każdym kontekście.

 

 

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1
0.0